nová registrácia
zabudnuté heslo

East Point - Letný tábor

Letný Tábor East Point

Manuál účastníka

Zrodu tábora East Point v roku 2006 predchádzala vízia organizátorov poskytnúť mladým chlapcom možnosť spoznať počas niekoľkých prázdninových letných dní nepoznané - na vlastnej koži skúsiť, ako to funguje v skutočnom vojenskom živote, akými pravidlami sa riadia vojaci, aké sú základné povinnosti a postupy v činnosti vojenskej jednotky a naučiť sa pri tom veľa nového, podnetného pre budúci život. Žiaden bezduchý militarizmus, elitárstvo, hľadanie nepriateľov či zápas o prežitie, ale poctivá tímová práca, veľa nových vedomostí a zručností, kolegiálna podpora každého jednotlivca, povzbudenie v náročnej situácii od vždy prítomného inštruktora, súťaženie s ostatnými družstvami v zmysle fair-play, rešpekt a pokora voči prírode a živlom... Takto sme sa za šestnásť uplynulých ročníkov pôsobenia vyprofilovali.

Obsah sekcie >>>  vaše otázky >>> naše odpovede:
Prečo chcem ísť do tábora East Point?
Čo ma v tábore East Point čaká?
Čo ma v tábore East Point nečaká?
Čo je súčasťou táborového programu?
Čo si mám so sebou do tábora priniesť?
Čo si nemám so sebou do tábora priniesť?

Prečo chcem ísť do tábora East Point?

        Lebo chcem:
 • spoznať sám seba a otestovať si svoje schopnosti v náročných prírodných podmienkach
 • vedieť sa ovládať v stresových situáciách a za každých okolností
 • posilniť svoju kondíciu a zlepšiť reflexy
 • vedieť sa postarať o svoje veci, mať v nich poriadok a systém
 • spoznať nových priateľov, byť súčasťou súdržného tímu, ktorý súťaží v zmysle pravidiel fair-play
 • posilniť svoju samostatnosť a zodpovednosť za seba a za iných
 • stať sa vyvážene sebavedomým, vedieť poskytnúť svoje najlepšie schopnosti v prospech výsledku celku - družstva
 • ujať sa s rešpektom a pokorou prirodzeného vodcovstva tímu
 • spoznať a mať v úcte vojenské tradície našich ozbrojených síl 

Čo ma v tábore East Point čaká?

 • úvodná inštruktáž spojená s predstavením personálu tábora, táborového programu a táborového poriadku
 • profesionálne vysoko zdatní a v každej chvíli nápomocní inštruktori
 • vstupný test fyzickej kondície pre individualizáciu prístupu k účastníkom
 • pevne stanovený režim dňa s programom plným zaujímavých, prevažne fyzických aktivít vo forme imitácie vojenských činností, terénnych výcvikových aktivít a hier
 • jasne stanovené pravidlá hry
 • po vzájomnom spoznaní sa v tíme voľba zástupcu do táborovej samosprávy
 • spravodlivé ohodnotenie a hierarchický postup podľa osobného prístupu k povinnostiam a príspevku k úspechom svojho tímu 
 • udržiavanie si poriadku vo svojich veciach
 • úcta ku všeobecne platným morálnym a humanitným hodnotám
 • spoznanie sily skutočného priateľstva, pocitu spoluzodpovednosti a zdravého vlastenectva
 • cena "East Point fair play" pre najobetavejšieho jednotlivca  
 • záverečný slávnostný ceremoniál za účasti rodičov spojený s odovzdávaním diplomov o absolvovaní East Pointu, vyhodnotením a ocenením najlepšieho tímu a slávnostným pasovaním vyšších dôstojníkov a generálov East Pointu

Čo ma v tábore East Point nečaká?

 • ničnerobenie, nuda, stereotyp a tzv. "pohoda"
 • samota, sebectvo a uzatváranie sa do seba
 • sledovanie TV, telefonovanie, hranie hier na PC, surfovanie a chatovanie na nete, ...
 • diskotéky, celebrity show, voľby miss tábora, ...

Čo je súčasťou táborového programu?

 • paintballové a airsoftové hry s plnou výbavou v rozsahu dvoch dní (nič nedoplácaš - všetka výstroj a strelivo je v cene kurzu; hrá sa v 5-7 členných vylosovaných družstvách; každý hráč hraje cca 2 hodiny, min. 500 guličiek)
 • skalolezecká príprava (uzly, výstroj, lanové techniky) a skalolezectvo
 • taktický výcvik na suchu aj vo vode
 • základy prežitia v prírode (stavanie prístreškov, zakladanie ohňov, príprava stravy, získavanie vody, orientácia v teréne, ...)
 • špeciálny nočný kurz pre pokročilých účastníkov - veteránov (náplň je predmetom vojenského tajomstva!) 
 • zážitkovo a vedomostne orientovaný nácvik vojenských činností
 • základy presunu a pohybu terénom pomocou posunkov
 • imitovanie vojenskej bojovej taktiky
 • topografia 
 • nácviky sebaobrany a bojových umení
 • tímové terénne orientačné hry
 • posilňovanie
 • zdravotnícka príprava 
 • ženijná a chemická príprava
 • ranné rozcvičky s využitím prekážkovej terénnej dráhy
 • súťaže rozvíjajúce silu, vytrvalosť aj intelekt, prinášajúce nové poznatky a pohľady na život      späť

Čo si mám so sebou do tábora priniesť?

             späť

Čo si nemám so sebou do tábora priniesť?

Program v tábore je veľmi pestrý, naplnený od rána do večera. Preto tam nepotrebuješ:

 • žiaden druh prehrávača, fotoaparát ani inú elektroniku  (fotografujeme a kamerujeme my)
 • pokiaľ necestuješ vlakom, odporúčame Ti ponechať mobil u rodičov. Donesú Ti ho späť k odchodu z tábora. Po celý čas konania tábora ho nebudeš potrebovať.Spojenie s rodičmi zabezpečujú len organizátori.
 • žiadne peniaze nad dohodnutých 6,-  € vreckového a cestovné + vreckové na cestu (pre účastníkov cestujúcich rýchlikom a autobusom). Všetky peniaze budú v úschove u organizátorov. 
 • žiadne cennosti!!!  Na chatkách nie sú trezory  :)
  V žiadnom prípade si so sebou neber  dva mobily, dva nožíky, akékoľvek "skryté" peniaze, elektroniku, cigarety a iné predmety s cieľom utajiť ich držanie pred členmi štábu. Na riziká ich držby budeš upozornený na úvodnej inštruktáži. Ich nájdenie u Teba počas tábora bude vážnym porušením Táborového poriadku so všetkými dôsledkami pre Teba (podľa závažnosti nálezu).
             späť