nová registrácia
zabudnuté heslo

East Point - Letný tábor

Letný Tábor East Point

Záväzná prihláška, Vyhlásenie rodiča, Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti

                                                                                                  aktuálna dostupnosť
1. turnus:   so 9. 7. -  ne 17. 7. 2022     vek: 10 - 18 rokov    prijímame náhradníkov

2. turnus:   so 23. 7. -  ne 31. 7. 2022   vek: 10 - 18 rokov            voľný

Záväzná prihláška 2022
Kliknutím na červené tlačidlo Vás presmerujeme na on-line prihlasovací formulár. Po jeho vyplnení a odoslaní od nás ihneď obdržíte automatické e-mailové "Potvrdenie o prijatí za účastníka do tábora East Point".  Veríme, že ste si pred záväzným prihlásením Vášho dieťaťa pozorne prečítali dostupnú dokumentáciu. pre získanie dostatku informácií o tábore. V prihlasovacom formulári nájdete ich stručnejšiu verziu.  

  

               Vyhlásenie rodiča /zákonného zástupcu  nám odovzdajte v deň nástupu do tábora alebo pribaľte ho svojmu dieťaťu k dokumentácii ak cestuje vlakom /autobusom.
Bez tohto Vyhlásenia nebude môcť Vaše dieťa nastúpiť do tábora.
Pre zábudlivých rodičov:   tlačivo bude k dispozícii aj pri nástupe do tábora   :)
Vyberte si medzi dvomi formátmi. Stiahnite kliknutím a uložte do svojho zariadenia. Následne postupujte podľa inštrukcií uvedených v záhlaví dokumentu.Súčasťou "Vyhlásenia rodiča" je aj potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu vrátane výnimiek z testovania.

Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti  je povinnou súčasťou dokumentácie dieťaťa pri nástupe do tábora. Obráťte sa na Vášho detského všeobecného lekára /pediatra. V prípade, ak Vaše dieťa v poslednom čase prekonalo závažnejšie onemocnenia alebo úrazy (napr. zlomeniny, operácie,...) môžete sa nepovinne obrátiť aj na príslušného špecialistu.