nová registrácia
zabudnuté heslo

East Point - Letný tábor

East Point KLUB registrácia

Prihlásenie

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov, sa HOMECARE s.r.o. zaväzuje registrovanou osobou poskytnuté osobné údaje (mená, priezviská, obec trvalého pobytu, ročník narodenia) použiť len pre internú potrebu HOMECARE v súvislosti s organizovaním tábora East Point a nakladať s nimi v zmysle zákona. Registrovaný súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, ako aj osobných údajov svojho dieťaťa na účely starostlivosti o zákazníka, vedenie agendy vo svojich informačných systémoch a databázach a marketingové informácie pre internú potrebu HOMECARE s.r.o. a na informovanie registrovanej osoby.