www.homecare.sk

nová registrácia
zabudnuté heslo

East Point - Letný tábor

Letný Tábor East Point

Súťaž pre včas prihlásených účastníkov sa v ročníku 2020 neuskutoční (covid-19). Interné súťaže počas konania tábora ostávajú v platnosti.

sutazne-predmety-2008-3.jpg

Do súťaže o ceny (na hornom obrázku) môže byť zaradený len záväzne prihlásený účastník. 
Účastník, ktorý neskôr využije stornovacie podmienky v zmysle čl. VI, bod 2 zmluvy o obstaraní zájazdu, bude zo súťaže so spätnou platnosťou vyradený, s výnimkou účastníkov, ktorí v zmysle stornovacích podmienok stratia nárok na vrátenie 100% zmluvnej ceny (ceny im budú doručené poštou). Prepadnuté výhry budú dolosované počas konania tábora z účastníkov spĺňajúcich podmienky zaradenia do losovania. 
Zlosovanie sa uskutoční v sídle organizátorov za účasti troch osôb. O výsledku losovania bude spísaný zápis. Výhercovia budú uverejnení v nasledujúci deň na tejto webovej stránke.  Zo súťaže sú vylúčení priami rodinní príslušníci organizátorov a členov organizačného štábu tábora. Zákonný zástupca vylosovaného účastníka súhlasí s uverejnením osobných údajov účastníka v rozsahu - meno, priezvisko a bydlisko na tejto internetovej stránke a na nástenke v tábore East Point. Ceny budú slávnostne odovzdané počas konania tábora. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmeny cien, pričom musí byť zachovaná rovnaká hodnota príslušnej ceny v euro.


1. turnus: losovanie sa uskutočnilo 7. júna 2019 o 12:00 h.
organizátor: HOMECARE s.r.o.

1. cena:   Spací vak "TRIMM BALANCE" 195cm -25°C (vysoký tepelný komfort do -2°C)  a rýchloschnúci uterák s karabínou 40x40cm žltý v celkovej hodnote 73,- €
Cenu získal(-a): 
kadet Tomáš Sedláček, Malacky

2. cena:  Ruksak "US ASSAULT I" - 30L vo farbe coyote, kempingová súprava 7 dielna a kresadlo veľké v hodnote 52,- €
Cenu získal(-a):
pprap. Anuška Tkáčová, Brno

3. cena:   Binokulárny ďalekohľad 12x32 čierny, pogumovaný s puzdrom a organizér, spolu v hodnote 28,- €
Cenu získal(-a): kadetka Yvonne Luková, Cabaj - Čápor

4. cena:   Skladacia poľná lopatka Shovel a ešus antikorový - trojdielna kempingová sada, spolu v hodnote 21,- €
Cenu získal(-a): kadet Tomáš Jakubík, Kysucké Nové Mesto

 

2. turnus: losovanie sa uskutočnilo 14. júna 2019 o 12:00 h.
organizátor: WIZ TRAVEL SLOVAKIA s.r.o. a HOMECARE s.r.o.

1. cena:   Spací vak "TRIMM BALANCE" 195cm -25°C (vysoký tepelný komfort do -2°C)  a rýchloschnúci uterák s karabínou 40x40cm žltý v celkovej hodnote 73,- €
Cenu získal(-a): 
kadet MIro Medzihradský, Senec

2. cena:  Ruksak "US ASSAULT I" - 30L vo farbe coyote, kempingová súprava 7 dielna a kresadlo veľké v hodnote 52,- €
Cenu získal(-a):
rtn. Veronika Illešová, Košice

3. cena:   Binokulárny ďalekohľad 12x32 čierny, pogumovaný s puzdrom a organizér, spolu v hodnote 28,- €
Cenu získal(-a): kadet Samuel Rebo, Rožňava

4. cena:   Skladacia poľná lopatka Shovel a ešus antikorový - trojdielna kempingová sada, spolu v hodnote 21,- €
Cenu získal(-a): kadet Oliver Csontos, Imeľ

 

3. turnus: losovanie sa uskutočnilo 21. júna 2019 o 12:00 h.
organizátor: TRAVEL SLOVAKIA s.r.o.

1. cena:   Spací vak "TRIMM BALANCE" 195cm -25°C (vysoký tepelný komfort do -2°C)  a rýchloschnúci uterák s karabínou 40x40cm žltý v celkovej hodnote 73,- €
Cenu získal(-a):  
rtm. Alica Neustadtová, Slovenská Ves

2. cena:  Ruksak "US ASSAULT I" - 30L vo farbe coyote, kempingová súprava 7 dielna a kresadlo veľké v hodnote 52,- €
Cenu získal(-a):
kadetka Radoslava Koprivová, Bratislava

3. cena:   Binokulárny ďalekohľad 12x32 čierny, pogumovaný s puzdrom a organizér, spolu v hodnote 28,- €
Cenu získal(-a): kadet Tomáš Šimko, Bratislava

4. cena:   Skladacia poľná lopatka Shovel a ešus antikorový - trojdielna kempingová sada, spolu v hodnote 21,- €
Cenu získal(-a): kadet Adam Jochman, Ľubotice


                  späť

Ďalšie ceny, ktoré môžeš získať počas konania tábora:

Cena pre každého účastníka víťazného družstva (na obrázku označená "Družstvo"):  200 ml nerezový termohrnček s karabínou v cene 5 € 

Cena East Point fair-play pre jedného účastníka v každom turnuse:  ceny od sponzorov aj organizátorov tábora s písomným potvrdením o získaní tejto najprestížnejšej účastníckej ceny.

Túto prestížnu cenu doteraz získali (klikni).

                   späť

Literárna súťaž na témy:  
 "Čo mi East Point dal a čo vzal" - esej, úvaha, a pod.
 "Deň "D" v East Pointe" - reportáž, novinová správa, a pod.

Milí vojaci, kým sú Vaše spomienky na práve uplynulý tábor čerstvé, radi by sme Vám poskytli priestor na písomné vyrozprávanie svojho "príbehu" a zážitkov v ľubovoľnom literárnom tvare na témy, ktoré sme Vám navrhli. Môžete si zvoliť aj vlastný nadpis aj formu.  Vašej fantázii nechceme klásť žiadne medze. Musí to byť niečo, čo nás, organizátorov, ale aj Vás, ktorí Vaše výtvory budete čítať, zaujme. 
Vaše najlepšie práce budú zverejnené na tejto internetovej stránke. Víťazné práce budú odmenené vecnými cenami.
Vaše práce nám posielajte do e-mailovej schránky:  eastpoint@homecare.sk        
Organizátori si vyhradzujú právo posudzovania kvality Vašich prác, ich výberu aj spôsobu odmeňovania.
Tešíme sa na Vaše diela  :)

Vyhodnotenie súťaže
Ďakujeme všetkým prispievateľom do súťaže. Boli napísané s Vašim úprimným zaujatím a zapálením pre East Point. Veríme, že víťazné práce podnietia do budúcna k podobnému kvalitnému výkonu aj ďalších pisateľov.

My, organizátori, sme sa zhodli na nasledovnom vyhodnotení a ocenení autorov:

  1. mjr. Ivan (Itcho) Kolárik, Žilina - kniha / knihy podľa vlastného výberu v cene do 20 €. Ocenená práca v originálnom znení je zverejnená tu.
  2. čat. Zuzana (Sju) Martinková, Košice - kniha / knihy podľa vlastného výberu v cene do 10 €. Ocenená práca v originálnom znení je zverejnená tu.
           Blahoželáme.                         späť