www.homecare.sk

nová registrácia
zabudnuté heslo

East Point - Letný tábor

Letný Tábor East Point

Kontakt, mapa

V prípade akýchkoľvek otázok sa nezdráhajte kontaktovať nás
e-mailom:
  eastpoint@homecare.sk (prioritne) alebo  emalecky@gmail.com
telefonicky:   Emil  0917-334 957 (prioritne)  Jana  0915-933 500 (ak Emil neodpovedá)    

Nahrajte si naše kontaktné údaje do mobilu >>> 

Naplánujte si Vašu cestu do tábora v Slovenskom raji s cieľom Hrabušice - Podlesok - Rekreačné stredisko TURISTICKÝ RAJ
- stiahnite MAPU alebo pomocou  Google mapy

Nastavte si GPS navigáciu:  N48°57´41"  E20°23´55" 
                                             N48.96139    E20.39861   

Organizátor 1. turnusu:
Názov spoločnosti:
      HOMECARE s.r.o., cestovná kancelária
Adresa:                          Námestie slobody 52, 083 01 Sabinov
IČO:                                36502545
DIČ:                                20211944111
IČ DPH:                          nie sme platcami
Zápis v OR:                   Okresný súd Prešov, oddiel:  Sro,  vložka č.:  15894/P
Účet:                              VÚB, a.s., obch. m. Sabinov, 1957418758 / 0200

Organizátor 2. turnusu:
Názov spoločnosti:
       WIZ TRAVEL SLOVAKIA s.r.o., cestovná kancelária
Adresa:                           Námestie slobody 52, 083 01 Sabinov
IČO:                                 46065768
DIČ:
                                 2023217273
IČ DPH:                           nie sme platcami
Zápis v OR:                    Okresný súd Prešov, oddiel:  Sro,  vložka č.:  24191/P
Účet:                               VÚB, a.s., obch. m. Sabinov,  2865831558 / 0200

Spoločný web:              http://www.eastpoint.homecare.sk 

Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť CK podlieha:  
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj 
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel.: 051/ 7721 597  fax: 051/ 7721 596    e-mail: pr@soi.sk
web-stránka SOI

mapa-web-jpg.jpg mapa-hrabusice-podlesok-tabor.jpg